×

Reálné výsledky investování

53 % ZHODNOCENÍ
OD ZALOŽENÍ
1.9 %p.m. PRŮMĚRNÉ
ZHODNOCENÍ ZA MĚSÍC
5 %p.a. ZHODNOCENÍ
ZA POSLEDNÍ ROK
linky

Portfolio bylo spuštěno 1.9.2020. Historické výnosy nejsou zárukou ani indikací výnosů budoucích. Naším cílem je průměrné zhodnocení 15-20% p.a. při zachování adekvátního rizika.

Zhodnocení po měsících

 123456789101112p.a
2020--------2.51 %6.55 %-4.74 %-0.52 %3.51 %
20212.53 %6.76 %7.88 %3.55 %0.44 %4.96 %6.41 %2.24 %3.37 %-0.43 %-2.67 %-0.26 %40.13 %
2022-2.67 %0.75 %-4.91 %1.69 %5.35 %-0.54 %2.52 %1.87 %1.3 %1.04 %-3.11 %2.49 %5.46 %

Robotick

DJI Benchmark

Oblouk

Přehled DrawDownů
(průběžných poklesů)

Neúprosná pravidla standardní odchylky říkají, že při cíleném zhodnocení 15-20% p.a. může přijít průběžný pokles (drawdown) ve stejné míře. Kvalifikovaný investor je na toto připravený a ví, že portfoliu musí dát čas, aby mohlo průběžné poklesy překonat.

Robotick
Investment

Max Drawdown v %14.81

Aktuální Drawdown v %1.07

Dow Jones
Industrial Average

Max Drawdown v % 26.8

Aktuální Drawdown v %11.26

Skutečnou sílu vidíme v komplexním portfoliu, které tiká podle našich představ.

Kontaktujte nás

Dočetli jste se až sem a chtěli byste vědět vice? Kontaktujte nás a my se Vám brzy ozveme zpět.

Robotick Investment

Vstupujete na web společnosti Robotick Investment s.r.o., který má pouze informativní charakter a je určen výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a informace zde uvedené by neměly být považovány za doporučení, nabídku nebo výzvu k nakládání s investičními nástroji.

Společnost Robotick Investment s.r.o. je osobou registrovanou u České národní banky jako osoba uvedená v §15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle tohoto zákona. Společnost Robotick Investment s.r.o. je u ČNB pouze registrována, tedy zapsána v seznamu „Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu“ a podléhá pravidelné reportovací činnosti. ČNB tedy nad činností společnosti Robotick Investment s.r.o. nevykonává dohled.