×

Ochrana osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Robotick Investment, s.r.o., sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha, IČ: zapsané v OR vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284591 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

 2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné jej zpracovat za účelem poskytnutí informací ohledně investování společnosti a pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: info@robotick.cz

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Robotick Investment

Vstupujete na web společnosti Robotick Investment s.r.o., který má pouze informativní charakter a je určen výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a informace zde uvedené by neměly být považovány za doporučení, nabídku nebo výzvu k nakládání s investičními nástroji.

Společnost Robotick Investment s.r.o. je osobou registrovanou u České národní banky jako osoba uvedená v §15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle tohoto zákona. Společnost Robotick Investment s.r.o. je u ČNB pouze registrována, tedy zapsána v seznamu „Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu“ a podléhá pravidelné reportovací činnosti. ČNB tedy nad činností společnosti Robotick Investment s.r.o. nevykonává dohled.