×

Obchodujeme pravidla, ne svoje pocity

Chytré investice pro ty, kdo vidí sílu ve spojení neomezeného výpočetního výkonu a lidské mysli.

linky
Zaměřujeme se na správu majetku prostřednictvím automatizovaných obchodních systémů na finančních trzích. Jádrem naší činnosti je hledání opakujících se tržních tendencí, které výrazně zvyšují statistickou pravděpodobnost zhodnocení svěřených peněžních prostředků.

„Naše obchodní systémy se opírají o silnou lidskou myšlenku, kterou v trhu zobchoduje neúnavná ruka počítače.“

Selský
rozum
a počítač

Více než 75% všech obchodních signálů na amerických trzích je dnes generováno automatizovanými obchodními systémy. Důvodem je nesporná výhoda v omezení chyb vlivem lidského faktoru a silná opora ve statistice.

Věříme ale, že lidská zkušenost, schopnost vidět širší souvislosti a selský rozum jsou v investování i nadále cennými devizami. Naše obchodní systémy se opírají o silnou lidskou myšlenku, kterou v trhu zobchoduje neúnavná ruka počítače. Naše srdce tedy vkládáme do vývoje obchodních systémů, nikoliv do jednotlivých obchodů.

linky

Naše
pravá
tvář

Na začátku naší cesty stojí přátelství dvou traderů, které spojovala dlouholetá vášeň pro obchodování a nezlomná touha uspět v mimořádně nehostinném prostředí moderních trhů. Za tímto cílem se vydali nejprve každý sám za sebe a v roce 2012 začali sdílet své know-how a vzájemně se motivovat.

Kvalita strategií a dobré výsledky ze správy vlastního kapitálu jim oběma dodali sebedůvěru začít spravovat rozsáhlejší externí kapitál. Zakladatelé ale nadále v rámci společnosti obchodují i vlastní kapitál a nehodlají přestat.

Nejsme jako správci velkých fondů, kteří zpoza bezpečí výplatní pásky riskují jen peníze svých investorů. My jsme v každém obchodu s nimi.

Proč investovat s námi?

Peníze neustále
na očích

pravidelný reporting

Možnost odstoupit kdykoliv
a bez poplatku

V každém obchodu jsou naše vlastní peněžní prostředky
ruku v ruce s těmi Vašimi

linky

Investiční strategie

Investiční strategie se dělí na dvě hlavní portfolia – růstové a dynamické. Růstové portfolio plní spíše konzervativní úlohu a funguje na principu výběru výkonného košíku. Toto portfolio je tvořeno obchodními systémy obchodujícími zejména akcie a ETF. Doba držení pozice se pohybuje v řádu několika dnů až měsíců, což může toto portfolio činit statisticky méně náchylné na krátkodobé výkyvy nálad trhu.

Dynamické portfolio tvoří obchodní systémy obchodující termínové kontrakty na různá podkladová aktiva. Pro tyto obchodní systémy je typická vyšší frekvence obchodů a kratší průměrná délka trvání obchodu, která se pohybuje v řádu minut až dnů. Toto portfolio těží z rychlých volatilních pohybů a vhodně tak doplňuje růstové portfolio.

graf
Avatar

Na začátku je nápad

Při vývoji nových obchodních systému se řídíme heslem „idea first“, tedy dáváme přednost jasné hypotéze nadefinované člověkem. Naopak se vyhýbáme „data miningu“, což je metoda vývoje, během které počítačový algoritmus hledá obchodní systémy silou výpočetního výkonu tak dlouho, dokud nějaké nenajde. Takovým způsobem často vznikají nerobustní systémy s krátkou životností. Jako robustní vnímáme jen systémy vyvinuté na zlomku historických dat, které po aplikaci na celý rozsah dat generují konzistentní výsledky.

Již dávno jsme opustili hledání „svatého grálu“ v podobě obchodního systému s teoretickým výnosem stovek procent ročně. Namísto toho se zaměřujeme na snížení rizikového profilu a nízkou korelaci v rámci portfolia. Některým našim obchodním systémům vyhovuje prudký pád trhu, jiným stabilní růst. Všechny se navzájem doplňují, podobně jako ozubená kolečka v srdci kvalitních hodinek. Skutečnou sílu vidíme v komplexním portfoliu, které tiká podle našich představ.

Skutečnou sílu vidíme v komplexním portfoliu, které tiká podle našich představ.

Kontakt na nás

Robotick Investment

Vstupujete na stránky společnosti Robotick Investment, s.r.o., které mají pouze informativní charakter a jsou určené kvalifikovaným investorům, nikoliv široké veřejnosti. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a informace zde uvedené by neměly být považovány za doporučení, nabídku nebo výzvu k nakládání s investičními nástroji.

Společnost Robotick Investment s.r.o. je osobou registrovanou u České národní banky jako osoba uvedená v §15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle tohoto zákona. Společnost Robotick Investment s.r.o. je u ČNB pouze registrována, tedy zapsána v seznamu „Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu“ a podléhá pravidelné reportovací činnosti. ČNB tedy nad činností společnosti Robotick Investment s.r.o. nevykonává dohled.